Bản tin giá vàng ngày 19/9/2018:

THỊ TRƯỜNG ĐẦU NGÀY (Lúc 8h30)

Giá vàng thế giới ($/oz)

1198.54 – 1198.89

Giá vàng SJC (NĐ...