Home

Thông Báo Chốt DSĐHCĐ Thường niên năm 2019

Email In PDF.

TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM  - CTCP

Địa chỉ: 239 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà NộiTHÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP (“Công Ty”);

- Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

 

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: Trước 17h00 ngày 04/04/2019.

2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 20/4/2019.

4. Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

5. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 04/04/2019.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Văn phòng Tổng Công ty

Địa chỉ: Số 239 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 35146415                       Fax: 024 35146424     

Trân trọng thông báo./.

Thông báo chốt Danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 xem: tại đây 


Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 16 Tháng 3 2019 11:06 )