Home GIỚI THIỆU Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Email In PDF.

I. Hội đồng quản trị


        

           

Ông Vũ Xuân Toán
Chủ tịch HĐQT

         Bà Nguyễn Thị Nga
        Phó Chủ tịch HĐQT

 

  Bà Nguyễn T. Lệ Hằng
      Ủy viên HĐQT
     Ông Vũ Huy Tăng
        Ủy viên HĐQT
       Ông Trần Anh Tuấn
           Ủy viên HĐQT

 


II. Ban Tổng Giám Đốc


Ông Bùi Đức Tuệ
Tổng giám đốc
      Ông Vũ Huy Tăng
     Phó Tổng giám đốc

 


III. Ban Kiểm soát


 

Bà Nguyễn T. Thu Hương
Trưởng ban kiểm soát
  Ông Nguyễn Văn Đức
Thành viên Ban kiểm soát
  Bà Trần Thị Hương Trà
Thành viên Ban kiểm soát
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 15:11 )