Home GIỚI THIỆU Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Email In PDF.

I. Hội đồng quản trị


       

           

Ông Trần Anh Tuấn
   Chủ tịch HĐQT
          Bà Nguyễn Thu Hương
   UV HĐQT

 


II. Ban Tổng Giám Đốc


Ông Bùi Đức Tuệ
Tổng giám đốc
      Ông Trần Văn Đang 
      Phó Tổng giám đốc

 


III. Ban Kiểm soát


 
      Bà Nguyễn Thị Tố Quyên
Trưởng Ban kiểm soát
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 11 Tháng 7 2018 08:48 )