Home TIN TỨC - SỰ KIỆN Tin tức cổ đông

Tin tức cổ đông

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Email In PDF.

AJC THÔNG BÁO VỀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN CỔ CÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tải: TẠI ĐÂY

 

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ CÔNG BẰNG VĂN BẢN

Email In PDF.

AJC THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ CÔNG BẰNG VĂN BẢN : V/v " Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền"

Tải: tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 10 2019 08:44 )
 

Thông Báo Về Việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông và nghị quyết HĐQT về việc đổi tên AJC

Email In PDF.

Tổng Công Ty Vàng AGRIBANK Việt Nam - CTCP 

 

THÔNG BÁO

“V/v: Chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nghị quyết của HĐQT ngày 25/09/2019” 

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty vàng Agribank Việt Nam- CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty vàng Agribank Việt Nam-CTCP trân trọng thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nghị quyết của HĐQT ngày 25/09/2019 cụ thể như sau: 


Xem Tại Đây Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 25 Tháng 9 2019 18:19 )
 

Công văn về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng của AJC

Email In PDF.


Công văn về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng AJC của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước : Xem tại đây
Công văn về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng của AJC: xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 19 Tháng 8 2019 16:58 )
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2019 Và BÁN NIÊN 2019

Email In PDF.

TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2019 : Xem tại đây


BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bán Niên năm 2019 : Xem tại đây
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 07 Tháng 8 2019 18:05 )
 
Trang 1 của 6

Biểu đồ giá vàng

Buy
          
Xem chi tiết

Giá vàng AJC

Hồi 15:25 ngày 20-11-2019
Loại vàng Mua vào Bán ra
Vàng miếng 3A 4125 4155
Nhẫn tròn AJC thần tài 4125 4155
Vàng miếng SJC 4135 4165
Vàng trang sức 9999 4085 4150
Vàng trang sức 999 4075 4145
Vàng NL 9999 4120 4152