Nghị Quyết và Biên bản Đại Hội Cổ Đông 2016

In

    TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC DIỄN RA VÀO THỨ 2 NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2016, ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 NHƯ SAU:


- NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 : TẢI TẠI ĐÂY


-
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 : TẢI TẠI ĐÂY

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 14 Tháng 6 2019 15:18 )