Về chúng tôi

1991: Quyết định số 180-CT ngày 08/06/1991 của chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về việc thành lập Tổng Công ty vàng bạc đá quý Việt Nam.

24/03/2003: Được Thủ tướng chính phủ đồng ý và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký Quyết định số 44/QĐ/HĐQT-TCCB thành lập lại Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có vốn điều lệ là 110 tỷ đồng và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng là doanh nghiệp hạng I.

25/06/2003: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN sáp nhập Tổng Công ty vàng bạc đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý được tiếp nhận các Công ty Vàng bạc Đá quý Hà Nội (Doanh nghiệp hạng I); Công ty Vàng bạc đá quý Hà Tây, Công ty Chế tác Vàng trang sức I (2 doanh nghiệp hạng II…).

29/06/2007: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký quyết định số 654/QĐ-HĐQT-TCCB phê duyệt chuyển Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần.

06/2008: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký Quyết định số 732/QĐ-HĐQT-CPH phê duyệt phương án cổ phần, chuyển Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Tổng Công ty cổ phần với Vốn điều lệ là 206.000.000.000 đồng.

9/2008: AJC đã tiến hành đấu giá bán cổ phần lần đầu tiên (IPO) thành công. AJC có 02 cổ đông chiến lược là Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) và tập đoàn Nam Cường và nhiều cổ đông phổ thông khác.

11/2008: AJC tiến hành họp Hội đồng cổ đông thông qua điều lệ, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty.

12/2008: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã ký quyết định số 1737/QĐ-HĐQT-CPH đổi tên từ Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Tổng Công ty vàng Agribank Việt Nam – CTCP (viết tắt là AJC).

2018: AJC trở thành công ty thành viên của Tập đoàn BRG Group, một trong những tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất Việt Nam. Từ đây, thương hiệu vàng bạc đá quý AJC khoác lên mình bộ nhận diện mới và thay đổi chiến lược kinh doanh với 3 dòng sản phẩm chính: A Jewery Creation, Golden Exchange và Treasure by AJC.

01/12/2019: Ra mắt bộ nhận diện Thương hiệu mới AJC - A Jewelry Creation.

Khai trương Trung tâm Vàng bạc Đá quý thời trang AJC 98 Phố Huế, Hà Nội.

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi