Home DỊCH VỤ Dịch vụ cầm đồ

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Email In PDF.

Quy định đối với hàng hóa, tài sản nhận cầm đồ:

Hàng hóa, tài sản nhận cầm đồ gồm:

+ Vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức

+ Ngoại tệ mặt: USD, EURO, …

+ Các giấy tờ có giá: Trái phiếu, tín phiếu kho bạc Nhà nước, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm của các Tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam phát hành, đang còn trong thời hạn thanh toán và phải có xác nhận của người có thẩm quyền của đơn vị phát hành.

+ Các loại phương tiện vận tải: Xe ô tô (xe ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi), xe máy thông dụng. Các loại vật cầm là ô tô, xe máy phải có giá trị còn lại từ 70% trở lên, dễ tiêu thụ, có đăng ký quyền sở hữu chính chủ hoặc kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp và phải đang trong thời gian tham gia mua bảo hiểm theo quy định.

+ Các loại vật dụng khác như: máy điều hòa, ti vi, video, dàn âm thanh phải còn mới chưa qua sử dụng nhưng phải dễ tiêu thụ trên thị trường.

Đặc tính sản phẩm:

+ Đồng tiền cho vay: là đồng Việt Nam.

+ Mức cho vay cầm đồ:

./ Tài sản cầm đồ là vàng vật chất, ngoại tệ, giấy tờ có giá bằng vàng: Mức tiền cho vay bằng VNĐ, tối đa bằng 80% giá trị vật cầm tính theo giá mua vào công bố của Tổng công ty tại thời điểm ký hợp đồng cầm đồ.

./ Tài sản cầm đồ là đá quý: Nhất thiết phải thành lập Hội đồng kiểm định hoặc được phòng kiểm định đá quý kiểm định. Mức tiền cho vay tối đa không quá 50% theo giá của Hội đồng kiểm định đánh giá.

./ Tài sản cầm đồ là sổ tiết kiệm bằng VNĐ vay VNĐ mức cho vay tối đa bằng 100% giá trị trên sổ tiết kiệm nhưng phải đảm bảo khi thanh lý hợp đồng cầm đồ thu đủ nợ gốc và lãi phát sinh.

./ Các tài sản khác mức cho vay tối đa bằng 60% giá trị vật cầm theo giá kiểm định tại thời điểm cầm đồ.

+ Thời hạn cho vay cầm đồ:

./ Thời hạn cho vay cầm đồ tối đa không quá 90 ngày đối với tài sản cầm đồ là: vàng, đá quý, ngoại tệ mặt và các hàng hóa khác theo quy định ở trên.

./ Không hạn chế thời hạn cho vay nhưng tối đa không vượt quá thời hạn còn lại ghi trên giấy tờ có giá đối với tài sản cầm đồ là sổ tiết kiệm bằng VNĐ vay vốn bằng VNĐ.

+ Lãi suất cho vay cầm đồ:

./ Lãi suất cho vay cầm đồ: do đơn vị nhận cầm đồ thỏa thuận với khách hàng nhưng phải đảm bảo lãi suất thực dương, mang lại hiệu quả và tối đa không quá 3%/ tháng. Ngoài ra căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm Tổng giám đốc Tổng công ty có thể quy định mức lãi suất cho vay cụ thể.

./ Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% mức lãi suất cho vay cầm đồ đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng cầm đồ.

Liên hệ:

Văn phòng Tổng Công ty và tại văn phòng các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng Công ty.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 14:26 )
 

Biểu đồ giá vàng

Buy
          
Xem chi tiết

Giá vàng AJC

Hồi 08:00 ngày 01-01-1970
Loại vàng Mua vào Bán ra